Úvod

Z vlastných skúseností vieme, že opatrovať starých a chorých ľudí nie je ľahká práca, hlavne ak je človek vonku sám a nemá sa na koho obrátiť, ak to potrebuje. Sme ľudia, ktorí už zažili dobré aj zlé, a vieme, že mať partnera, ktorý Vás podrží, je veľmi dôležité.

Špecializujeme sa na oblasť severného Talianska zvanú “Südtirol”, ktorá je dvojjazyčná a prevažuje nemčina. Mentalita ľudí je veľmi podobná rakúskej. Na rozdiel od práce v Rakúsku sú u nás ľudia riadne legálne zamestnaní v príslušnej rodine. Nepracujú na živnosť, čo im prináša oveľa lepšie sociálne, finančné a právne výhody.